Prowadzenie kart polowych

Wypełnienie karty pola to kilkugodzinna praca. Używając całego systemu Agridata wraz z urządzeniami, zabiegi agrotechniczne będą zapisywane automatycznie i żmudna, ręczna praca ograniczy się do minimum. Nasz program do kart polowych ułatwi ci pracę oraz wyliczy bilans kosztów z uprawy. Dodatkowo masz dostęp do programu z każdego miejsca na świecie.

Widok karty pola
Podstawowe funkcje

System Agridata udostępnia prostą w obsłudze funkcję do generowania, księgowania oraz rejestrowania prac polowych na gospodarstwie. Karty pola pozwalają na rejestrowanie precyzyjnych danych o tym kiedy, na jakim polu, jakim środkiem bądź nawozem dokonano zabiegu.

Podstawowe funkcje:

 • wyliczanie bilansu zysków na podstawie kosztów oraz strat
 • automatyczna rejestracja przesunięć magazynowych na podstawie zużycia środków
 • grupowanie wielu działek w jedno pole
 • możliwość dodania kilku upraw na jednej działce
 • wyłączanie obszaru dotkniętego stratą (gradobicie, dzika zwierzyna)
 • drukowanie karty pola

Na karcie pola przedstawione są informacje o:

 • działkach jakie obejmuje karta
 • uprawach
 • międzyplonach
 • płodach rolnych
 • środkach ochrony roślin
 • nawożeniu
 • zabiegach przeprowadzonych na gruntach

System pozwala planować zabiegi rolne – te wykonywane we własnym gospodarstwie oraz dla naszych klientów (jeśli prowadzimy działalność usługową).

Zabiegi rejestrowane są samoczynnie, jeśli na ciągniku (traktorze, kombajnie itp.) zamontowano elektroniczne urządzenie do monitorowania GPS LARO, a na maszynie (bronach, siewniku, głęboszu itp) urządzenie do identifikacji PARO. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi elektronicznymi urządzeniami dla rolnictwa.

Automatyzacja generowania zabiegów

System Agridata wraz z urządzeniami LARO oraz PARO pozwala na automatyczne generowanie historii zabiegów wykonanych na gruntach.

Dodawanie nasion do karty pola
Karta pola dodawanie zabiegu