Oferta

Oferta urządzeń Agridata LARO PARO TARO

Oferta urządzeń do monitorowania GPS traktorów, kombajnów, rozliczania czasu pracy operatorów i do automatyzacji rejestracji prac agrotechnicznych. Agridata to kompletny system do automatyzacji i optymalizacji prac w gospodarstwie rolnym dzięki wykorzystaniu technologi IoT.

urządzenie-monitorujace-maszynę-GPS-LARO

LARO

Podstawowe urządzenie do monitorowania pracy pojazdów rolniczych. Jest niewielkie, ma interesujący kształt i przede wszystkim jest wytrzymałe, ponieważ wykonano je wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Wewnątrz znajduje się układ elektroniczny obejmujący odbiornik GPS, modem GSM-UMTS (EDGE), moduł łączności radiowej z innymi urządzeniami systemu, oraz złącza umożliwiające podłączenie zasilania (z sieci elektrycznej pojazdu) i odbiór danych z szyny komunikacyjnej komputera pojazdu. LARO przewidziane jest do montażu na dachu pojazdu, tak aby z jednej strony zapewnić mu dobry odbiór GPS/GSM, a z drugiej strony minimalizować ryzyko fizycznego uszkodzenia.
bezprzewodowy-identyfikator-maszyny-LARO

PARO

Pasywne, bezprzewodowe urządzenie identyfikujące, montowane na maszynach rolniczych. Pozwala na ich automatyczne rozpoznanie przez urządzenia LARO. Dzięki urządzeniom do systemu przekazywana jest informacja, że pojazd (zazwyczaj ciągnik) aktualnie porusza się lub pracuje z daną maszyną (brony, siewnik, opryskiwacz, itp). Umożliwia to dokonanie stosownych wpisów o pracach wykonanych na wszystkich gruntach i polach uprawnych zdefiniowanych w systemie. Małe rozmiary PARO, kompaktowa i zwarta obudowa oraz hermetyczne wykonanie, minimalizują ryzyko uszkodzenia elektroniki dla rolnictwa w wyniku działania warunków atmosferycznych czy przypadkowych incydentów. PARO jest w zupełności bezobsługowe, a zamontowana w nim bateria pozwala na 10 lat nieprzerwanej pracy. Po tym czasie urządzenie będzie podlegać wymianie.
urządzenie-monitorujace-czas-pracy-oraz-prace-pracownika-TARO

TARO

Drugie z pasywnych urządzeń, TARO, odpowiada za identyfikację operatora pojazdu. Łączy się bezprzewodowo z urządzeniem LARO i dostarcza informacje identyfikacyjne operatora. Dzięki temu urządzeniu, wykonana praca zostaje przypisana w systemie określonemu pracownikowi. Na tej podstawie system pomaga w ewidencji czasu pracy, a w razie potrzeby dostarcza informacji o odpowiedzialności za wykonane zadania.

Dodatkowo: WARO

Dzięki oprogramowaniu zainstalowanemu na serwerze (WARO) zyskujesz dostęp do:
  • monitoringu pracy pojazdów, maszyn i ludzi (stan bieżący oraz dane historyczne)
  • zarządzania magazynami: nasion, nawozów i środków ochrony roślin
  • zarządzania pracownikami
  • zarządzania gruntami
  • kart pola (raporty generowane automatycznie przez system opisujące wykonywane zabiegi agrotechniczne na danym polu wraz z ewidencjami nawożenia oraz stosowanych środków ochrony roślin)
  • narzędzia które wspomaga zarządzanie finansami, oblicza czasy pracy pracowników, pojazdów, maszyn oraz koszty produkcji na danym polu oraz przedstawia kalkulacje całkowitej opłacalności produkcji (z uwzględnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich)
  • kalkulatorów zapotrzebowania roślin na substancje odżywcze

STALE SIĘ ROZWIJAMY
Nasz system ciągle się rozwija – już niebawem będzie go można dodatkowo rozszerzyć!