Skład systemu do monitorowania upraw oraz maszyn rolniczych - Rolnictwo 2.0

Poznaj LARO PARO i TARO
trzy bardzo sprytne urządzenia!

LARO

Nadajnik LARO zamontowany na maszynie

podstawowe urządzenie służące do monitorowania pracy pojazdów rolniczych. Z zewnątrz cechuje się niewielkimi rozmiarami, interesującym kształtem oraz starannym wykonaniem z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Wewnątrz znajduje się układ elektroniczny obejmujący odbiornik GPS, modem GSM-UMTS (EDGE), moduł łączności radiowej z innymi urządzeniami systemu oraz złącza umożliwiające podłączenie zasilania (z sieci elektrycznej pojazdu) i odbiór danych z szyny komunikacyjnej komputera pojazdu. Urządzenie to przewidziane jest do montażu na dachu pojazdu, tak aby z jednej strony zapewnić mu dobry odbiór GPS/GSM, a z drugiej strony minimalizować ryzyko fizycznego uszkodzenia.

PARO

elektronika dla rolnictwa

Pasywne, bezprzewodowe urządzenie identyfikujące, montowane na maszynach rolniczych i pozwala na ich automatyczne rozpoznanie przez urządzenia LARO. Dzięki niemu do systemu przekazywana jest informacja, że pojazd (zazwyczaj ciągnik) aktualnie porusza się lub pracuje z daną maszyną (brony, siewnik, opryskiwacz, itp). Umożliwia to dokonanie stosownych wpisów wykonanych prac na wszystkich gruntach i polach uprawnych zdefiniowanych w systemie. Jego małe rozmiary, kompaktowa i zwarta obudowa oraz hermetyczne wykonanie minimalizuje ryzyko uszkodzenia elektroniki dla rolnictwa w wyniku działania warunków atmosferycznych czy przypadkowych incydentów. Urządzenie to jest w zupełności bezobsługowe, a zamontowana w nim bateria pozwala na 10 lat nieprzerwanej pracy. Po tym czasie urządzenie będzie podlegać wymianie na nowe.

TARO

producent elektroniki dla rolnictwa

drugie z pasywnych urządzeń odpowiada za identyfikację operatora pojazdu. Łącząc się bezprzewodowo z urządzeniem LARO  dostarcza informacji identyfikacyjnych operatora. Dzięki temu urządzeniu wykonana praca zostaje przypisana w systemie określonemu pracownikowi. Na tej podstawie system pomaga w wyznaczeniu czasu pracy, a w razie potrzeby dostarcza informacji o odpowiedzialności za wykonane zadania.

i na koniec: WARO 
Poprzez oprogramowanie zainstalowane na serwerze (WARO) klient uzyskuje dostęp do usług takich jak:

  • monitoring pracy pojazdów, maszyn i ludzi (stan bieżący oraz dane historyczne)
  • zarządzanie magazynami: nasion, nawozów i środków ochrony roślin
  • zarządzanie pracownikami
  • zarządzanie gruntami
  • karty pola (raporty generowane automatycznie przez system opisujące wykonywane zabiegi agrotechniczne na danym polu wraz z ewidencjami nawożenia oraz stosowanych środków ochrony roślin)
  • narzędzie wspomagające zarządzanie finansami, obliczające czasy pracy pracowników, pojazdów, maszyn oraz koszty produkcji na danym polu oraz przedstawiające kalkulacje całkowitej opłacalności produkcji (z uwzględnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich)
  • kalkulatorów zapotrzebowania roślin na substancje odżywcze

TO NIE KONIEC!
Nasz system ciągle się rozwija – już niebawem będzie go można dodatkowo rozszerzyć!