Rozpoznanie zmienności przestrzennej pól uprawnych w aspekcie nawożenia zmiennego w gospodarstwie rolnym