Wersja 1.3 – obserwacje polowe, zgłaszanie sugestii, informacje o gruntach