Wersja 1.4 – grupowanie gruntów i upraw, poradniki, raporty paliwowe