Przeciętne zużycie paliwa na 1 hektar przy różnych pracach polowych