Wersja 1.6 – ulepszone karty polowe, zapotrzebowanie magazynowe i planowanie upraw