Wersja 1.7 – system uprawnień dla pracowników, masowe dodawanie zabiegów, planowanie sezonów na podstawie mapy