Wersja 1.8 – ERP dla rolnictwa – edycja i usprawniony podgląd upraw oraz karty pola