Wersja 1.8 – Ulepszony monitoring GPS w rolnictwie i karty polowe generowane automatycznie, usprawnienia planowanie upraw

19 maja 2018Blog, Firmowe

Aby jak najlepiej pomagać polskim rolnikom, wciąż usprawniamy Agridata. Opieramy się na uwagach, które zgłaszacie oraz na aktualnym stanie rynku. W skład naszego zespołu wchodzą rolnicy z wieloletnim doświadczeniem, dlatego doskonale wiemy z jakimi problemami nasi użytkownicy spotykają się na co dzień. Naszym głównym celem jest dostarczanie rozwiązania, które zapewni wzrost konkurencyjności waszych gospodarstw.

Ostatnio zostaliśmy nominowani do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Dzięki temu – a przede wszystkim dzięki opiniom naszych użytkowników – wiemy, że osiągamy nasz cel.

Tak samo jak zmienia się sytuacja na rynku rolniczym musimy się zmieniać i my. Stąd poniższe usprawnienia.

16 maja 2018 wypuściliśmy nową wersję Agridata (1.8). Poniżej znajdziecie listę zmian oraz krótki komentarz co one dla was znaczą.

Zmian dokonaliśmy w trzech obszarach.

Uprawy:

  • Dodaliśmy możliwość dzielenia uprawy na kilka rodzajów nasion. Dzięki temu zwiększamy precyzję i elastyczność naszego rozwiązania, które teraz będzie mogło dokładnie odwzorować stan posiadanych pól.
  • Użytkownik może teraz podać ilość nasion na m2, a system automatycznie przeliczy tę wartość za pomocą mtz. Jest to bardzo pomocne przy ewidencjonowaniu upraw i optymalizacji produkcji.
  • Użytkownik może edytować planowane zabiegi/ś.o.r./nawozy. Usprawnia to całość planowania – nie trzeba już usuwać starych wpisów i tworzyć nowych, wystarczy zmienić poprzedni plan.
  • Użytkownik może definiować powierzchnię zabiegu/ś.o.r./nawozu. W przypadku nietypowych zabiegów/usług, użytkownik może łatwo zmodyfikować automatycznie zarejestrowany zabieg.

Karty pola:

  • Niedozwolone ś.o.r. są teraz wyświetlane na wydruku prostej karty pola. Łatwy podgląd na ś.o.r. niedozwolone dla konkretnych upraw.
  • Użytkownik może usuwać zapisy ś.o.r./nawozów/nasion/zabiegów z karty pola. Funkcja przydatna przy ręcznym wprowadzaniu nietypowych zabiegów/usług.

Wydajność:

  • Znacznie przyspieszono proces pobierania gruntów z katastru. Pobierany jest cały obręb ewidencyjny, co pozwala uniknąć problemu z dużymi działkami.

Dzięki powyższym zmianom wszystkie zapisy będą teraz dokładnie odzwierciedlać stan gospodarstwa, przez co jeszcze lepiej można optymalizować działania. Poniżej przedstawiamy zrzuty ekranu, które pokazują usprawnienia (głównie ulepszony monitoring GPS w rolnictwie i karty polowe, zarządzanie uprawami, katalogi nasion, ewidencja upraw)

Zawsze zachęcamy naszych użytkowników do zgłaszania zapotrzebowania na zmiany, czy usprawnienia. Aby to zrobić, wystarczy się z nami skontaktować.

Usuwanie wpisu w karcie pola

Usuwanie wpisów z karty pola.

Definiowanie powierzchni planowanego zabiegu

Definiowanie powierzchni planowanego zabiegu.

Raport wykorzystania nawozów

Raport wykorzystania nawozów.

Pobieranie gruntów z katastru

Pobieranie gruntów z katastru.