Ceny rolnicze, albo dokładniej – ceny skupu w rolnictwie – rzadko są takie jak byśmy chcieli. To jest oczywiste. ARiMR stara się zwiększyć opłacalność produkcji poprzez przyznawanie różnego rodzaju dopłat, jednak pomimo dobrych chęci, nie zawsze udaje się wszystkim pomóc. Musimy w większej mierze liczyć na własną zdolność dostosowania gospodarstw do aktualnego stanu cen rolniczych.

Cyfrowe gospodarstwo to najlepszy sposób na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami z dwóch głównych powodów:

 • ułatwiają ewidencję stanu gospodarstwa, a zatem otrzymanie dotacji z ARiMR
 • ułatwiają ocenę rentowności każdego działania jakie zachodzi w gospodarstwie, a zatem pozwalają dostosować gospodarstwo do obecnego stanu cen rolniczych

Przyjrzyjmy się niektórym dopłatom oferowanym obecnie przez ARiMR:

 • Płatności związane do powierzchni upraw:
  • płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych
  • płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych
  • płatność do powierzchni uprawy truskawek
  • płatność do powierzchni uprawy chmielu
  • płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno
  • płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych
  • płatność do powierzchni uprawy pomidorów
  • płatność do powierzchni uprawy lnu
  • płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych
 • Płatność za zazielenienie:
  • dywersyfikacja upraw – otwórz
  • utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) – otwórz
  • utrzymanie obszarów proekologicznych – otwórz

Aby ubiegać się o jakąkolwiek dopłatę, trzeba należycie udokumentować stan gospodarstwa i upraw. Ręczne ewidencjonowanie upraw to ogromne obciążenie, szczególnie w sezonie. Idea cyfrowego gospodarstwa pozwala rolnikom lepiej sobie radzić ze współczesnymi wymaganiami formalnymi stawianymi przez urzędy. W tym przypadku rozwiązaniem jest elektroniczna i automatyczna ewidencja stanu gospodarstwa i upraw. W programie Agridata wygląda to następująco:

 • wszystkie potrzebne informacje o stanie gospodarstwa (powierzchnie upraw, udział poszczególnych upraw w całości, zużycie nawozów i ś.o.r., itp.) można znaleźć w jednym miejscu i szybko wydrukować
 • podczas planowania upraw, system weryfikuje plan z wymogami ARiMR do dopłat
  • czy zaplanowano co najmniej 3 uprawy
  • czy każda uprawa stanowi poniżej 75% powierzchni wszystkich upraw
  • czy suma powierzchni dwóch dowolnych upraw wynosi poniżej 95% powierzchni wszystkich upraw
 • w połączeniu z urządzeniami (LARO, PARO, TARO), Agridata samodzielnie monitoruje stan gospodarstwa, znacznie odciążając rolnika i zwiększając precyzję zebranych danych
 • precyzyjne informacje o stanie gospodarstwa pozwalają podejmować lepsze decyzje o tym jak sprostać wymogom ARiMR
  • które uprawy są bardziej rentowne i jak podzielić dostępną powierzchnię
  • jak zoptymalizować zużycie nawozów i ś.o.r. (i przy okazji zmniejszyć koszty zużycia, a zwiększyć korzyści)
  • wykaz użytych nawozów znacznie przyspiesza dokumentowanie wykonania planu nawozowego (w przyszłości w Agridata pojawi się funkcja generowania planu nawozowego)
  • w karcie pola każdej uprawy wypisane jest zapotrzebowanie danego gatunku na określone nawozy
 • dzięki raportom, które dokładnie pokazują stan gospodarstwa, zebranie danych potrzebnych do ubiegania się o dopłatę ARiMR staje się bardzo proste

Drugi aspekt cyfrowego gospodarstwa jest jeszcze ważniejszy. Precyzja jaką zapewnia dedykowane oprogramowanie i specjalne czujniki, daje rolnikowi niedostępną dotychczas przewagę – w każdej chwili może nadzorować, koordynować i kierować pracami w  gospodarstwie w czasie rzeczywistym. Dzięki Agridata:

 • wiemy czy i kiedy trzeba wykonać dodatkowe zabiegi – na bieżąco możemy sprawdzić jakość wykonanych prac, więc szybko możemy je w razie potrzeby skorygować
 • znamy zawartość naszych magazynów, stan maszyn i rentowność każdej uprawy
 • znamy bieżący stan cen rolniczych, ponieważ w program wyświetla informacje giełdowe

Większość kalkulacji i proces zbierania danych wykonuje program i zamontowane specjalistyczne urządzenia. Jak Agridata wypada w porównaniu do tradycyjnych (papierowych) metod zarządzania gospodarstwem? Jak pług ciągnięty przez ciągnik do pługu przytwierdzonego do konia.

Agridata zwiększa kontrolę nad: uprawami, zasobami, maszynami, zabiegami, paliwem, dostępem do pomieszczeń i czasem pracy pracowników. Pozwala łatwo i dokładnie obliczyć koszty i zyski każdej decyzji. Przez to dostosowanie się do obecnych cen rolniczych staje się dużo prostsze. Jeśli korzystniejsze staną się ceny pszenicy, szybko zobaczymy którą z obecnych upraw trzeba zamienić, oraz obliczymy koszty takiej zmiany.

Cyfrowe gospodarstwo to najlepszy sposób na zwiększenie konkurencyjności i opłacalności produkcji rolnej. Wierzymy, że Agridata jest najlepszym programem na rynku, bo jest tworzony przez rolników dla rolników – a to znaczy, że dbamy o możliwie najprostszą i najwygodniejszą obsługę całego programu. Zawsze także zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Planowanie uprawy - raport - podział według wymogów ARMiR
Karta pola - rentowność uprawy
Raport płodozmianu