Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych

 

 • Cel projektu:
  Celem projektu jest promocja marki Wnioskodawcy i jego urządzeń na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji „Maszyny i urządzenia”
 • Planowane efekty:
  -wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
  – wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
  – zawarcie nowych zagranicznych kontraktów handlowych
 • Wartość dofinansowania: 248.030,00 PLN