Produkcja rolno – spożywcza jest siecią powiązań i zależności między podmiotami począwszy od rolników, firmy handlowo – usługowe, koncerny chemiczne, kończąc na konsumentach. Widząc pootrzebę spełnienia wymagań każdego uczestnika procesu stworzono platformę FarmCloud.

FarmCloud platforma informatyczna dla branży rolno - spożywczej

FarmCloud jest platformą informatyczną przeznaczoną dla branży rolno – spożywczej integrującą wszystkie strony zaangażowane w produkcję.

Celem FarmCloud jest umożliwienie lepszej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w produkcji rolno – spożywczej poprzez budowanie relacji biznesowych, optymalizacje procesowe i produktowe, wymianę informacji oraz skracanie łańcucha dostaw.

Koncepcja platformy FarmCloud opartej na AgriCRM i FarmPortal

Platforma FarmCloud składa się z dwóch podstawowych aplikacji: FarmPortal – system do kompleksowego zarządzania gospodarstwem rolnym dedykowany rolnikom oraz AgriCRM – dla firm usługowych, handlowych, dostawców rozwiązań do kooperacji z rolnikami / dostawcami. Fundamenty platformy:

  • PoliFarm – obsługa wielu gospodarstw przez jednego użytkownika / zarządce
  • Dostępny jako usługa oraz dedykowana platforma dla partnerów
  • White Labeling – aplikacje, urządzenia
  • Wsparcie e-commerce
  • Integracja technologiczna
  • Wbudowana komunikator między rolnikami a firmami usługowymi
  • Upowszechnianie cyfryzacji oraz nowych technologii
  • Bezpieczeństwo danych oraz kontrola dostępu

”Poznaj