Historia zmian

Poniżej znajduje się lista zmian, jakie zostają wprowadzone wraz nową wersją programu dla rolników Agridata.

Wersja 1.8 – edycja i usprawniony podgląd upraw oraz karty pola, lepsza wydajność

| Historia zmian | No Comments
Wersja 1.8 została udostępniona w dniu 16.05.2018. Usprawniliśmy działanie Agridata w trzech obszarach. Uprawy: Dodaliśmy możliwość dzielenia uprawy na kilka rodzajów nasion. Użytkownik może teraz łatwo zweryfikować powierzchnię wysiewu danego...

Wersja 1.7 – system uprawnień dla pracowników, masowe dodawanie zabiegów, planowanie sezonów na podstawie mapy

| Blog, Historia zmian | No Comments
W aplikacji ERP Agridata możliwe jest utworzenie kont dla pracowników farmy. Przechodząc odpowiednio do zakładki "Gospodarstwo" a następnie wybierając opcję "Pracownicy", możemy w prosty sposób zarządzać pracownikami naszego gospodarstwa. Każdemu pracownikowi...

Wersja 1.6 – ulepszone karty polowe, zapotrzebowanie magazynowe i planowanie upraw

| Blog, Historia zmian | No Comments
Wersja 1.6 została udostępniona 25.05.2017 r. Główne zmiany: możliwości planowania zapotrzebowania na nasiona, nawozy i środki ochrony roślin z poziomu karty polowej bez potrzeby ich wydawania. W ten sposób można...

Wersja 1.5 – Monitorowanie GPS, karty polowe

| Blog, Historia zmian | No Comments
Wersja 1.5 została opublikowana 20.03.2017 r. Główne zmiany dotyczą monitorowania GPS w oprogramowaniu dla rolnictwa Agridata. Zmiany w obszarze monitorowania GPS: Linia czasu - jest unikatowym rozwiązaniem w programach do...

Wersja 1.4 – grupowanie gruntów, poradniki

| Blog, Historia zmian | No Comments
Wersja 1.4 oprogramowania dla rolnictwa została udostępniona użytkownikom 27.02.2017. Główne zmiany dotyczą: zaktualizowana została baza danych związanych z rejestrem katastralnym w module gospodarstwo gdzie użytkownik może zarządzać zasobami farmy, została...

Wersja 1.3 – obserwacje polowe, zgłaszanie sugestii, informacje o gruntach

| Blog, Historia zmian | No Comments
13.02.2017 została upubliczniona wersja 1.3 programu dla gospodarstw rolnych Agridata. Nowe funkcje: Obserwacje polowe - w module do zarządzania gospodarstwem rolnym doszedł element "Obserwacje", gdzie użytkownik ma możliwość dodania notatek...

Przypominamy, że mogą Państwo zgłaszać nowe funkcje oprogramowania kontaktując się z nami lub bezpośrednio w aplikacji.