POZNAJ KORZYŚCI SYSTEMU


 
Raporty i zestawienia kosztów

Rozbudowany moduł statystyczny pozwala na generowanie wielu zestawień i analiz. Raport kosztowy prac polowych, kosztów pracowniczych oraz koszty amortyzacji maszyn dają przejrzysty ogląd na efektywność upraw.

Raporty i zestawienia kosztów

Rozbudowany moduł statystyczny pozwala na generowanie wielu zestawień i analiz. Raport kosztowy prac polowych, kosztów pracowniczych oraz koszty amortyzacji maszyn dają przejrzysty ogląd na efektywność upraw.

Bezpieczeństwo żywności

Automatycznie generowany dziennik upraw umożliwia śledzenie całego procesu produkcyjnego, od momentu zasiewu do zbioru plonów. Wiarygodna i rzetelna dokumentacja ułatwi dostęp do rynków bezpiecznej żywności.

Wzrost konukrencyjności

Oszczędności związane z efektywnym zarządzaniem pracownikami oraz maszynami przyczynią się do wzrostu konkurencyjności. Dodatkowo system precyzyjnego rolnictwa pozwala zredukować ilość stosowanych nawozów oraz środków ochrony roślin.

Baza nasion, nawozów oraz środków ochrony roślin

Zintegrowany moduł magazynowy pozwala kontrolować ilość oraz przepływ stosowanych środków. Efektywna gospodarka magazynowa przynosi oszczędności oraz chroni przed pomyłkami w stosowaniu środków ochrony roślin.

Oszczędność czasu

Wygoda i łatwy dostęp do rzetelnych danych pozwoli zaoszczędzić wiele czasu na prowadzenie żmudnej i czasochłonnej administracji. Automatycznie budowana baza wiedzy to cenne narzędzie umożliwiające optymalne i efektywne zarządzanie gospodarstwem.

 

POZNAJ FUNCKJE SYSTEMU


 
Monitoring pojazdów rolniczych

Kluczem działania systemu Agridata są dane przesyłane z pracujących pojazdów. Na ich podstawie można także śledzić na bieżąco pozycję i parametry pracy pojazdów i maszyn. Dzięki dużej precyzji GPS i częstemu zapisowi pozycji wiadomo nie tylko gdzie i kiedy sprzęt pracował, ale też jaka była jakość wykonanej pracy.

Bezobsługowa identyfikacja maszyn rolniczych i operatorów

Ta funkcja jest kluczem do wygody użytkowania i rzetelności danych w systemie Agridata. Dzięki bezprzewodowej komunikacji pomiędzy urządzeniami, nie wymagają one od operatorów wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.

Automatyczna rejestracja prac polowych i wypełnianie kart pola

System Agridata na podstawie danych przesyłanych przez urządzenia zamontowane na pojazdach i informacji o twoich polach, maszynach i pracownikach, automatycznie zarejestruje wykonane prace oraz wygeneruje odpowiednie wpisy w kartach pól.

Elektroniczna ewidencja zabiegów ochrony roślin

Chcesz ograniczyć czas poświęcany na dokumentację zabiegów ochrony roślin zachowując pewność poprawności prowadzonej dokumentacji? Agridata, przetwarzając dane w inteligentny sposób, przyśpiesza i upraszcza dokumentację dotyczącą stosowanych przez użytkowników profesjonalnych środków ochrony roślin.

Pełna kontrola kosztów gospodarstwa

Na podstawie danych z urządzeń dokonujemy precyzyjnej i automatycznej alokacji kosztów prowadzonych upraw. Rozwiązanie to pozwala na bieżąco kontrolować nakłady na produkcję na każdym polu, a po zakończonym sezonie pomoże wybrać najzyskowniejsze pola.

Automatycznie generowane

Dzienniki upraw, statystyki wykorzystania maszyn, raporty kosztowe. System Agridata na podstawie danych przesyłanych przez urządzenia zamontowane na pojazdach i informacji o twoich polach, maszynach i pracownikach, automatycznie wygeneruje odpowiednie wpisy w kartach pól oraz dokładnie wyliczy koszty prowadzenia danej uprawy.

Monitoring poziomu paliwa

Poziom paliwa odczytujemy za pomocą sondy, bądź z komputera pojazdu. Poziom paliwa jest na bieżąco monitorowany przez co wszelkie nieprawidłowości są od razu widoczne. Wykorzystaj te dane do ograniczenia zużycia paliwa dbając o środowisko i swoją kieszeń.

Zintegrowana baza informacji

Agrofagi, środki ochrony roślin, nawozy, nasiona – wszystko, co chcesz wiedzieć, aby produkować zdrową i bezpieczną żywność. Nasza baza wiedzy oszczędza czas potrzebny na odszukiwanie kart konkretnych produktów i ułatwia zachowanie porządku w dokumentacji.

 
Obserwacje polowe

Robisz zdjęcia by udokumentować swoje obserwacje polowe? Przygotowaliśmy rozwiązanie, które utrzyma porządek dokonanych obserwacji, a w czasie planowania szybko przypomni obserwacje związane z konkretnym polem.