Prędkości robocze dla wybranych zabiegów agrotechnicznych

9 maja 2017Artykuły, Publikacje
Traktor z siewnikiem z podłączonym monitoringiem GPS

Koszty eksploatacji ciągników lub innych maszyn rolniczych (pługów, opryskiwaczy, siewników itp) czy najmu usług agrotechnicznych mają ogromne znaczenie w kosztach produkcji rolniczej.  Obecnie głównym elementem konkurencyjności w produkcji rolniczej staje się minimalizacja kosztów produkcji. Dużego znaczenia nabiera optymalizacja wykorzystania sprzętu
technicznego – czyli zmniejszenie kosztów związanych z naprawami i serwisem.

W oprogramowaniu Agridata użytkownicy mogą znaleźć poradniki, które zawierają między innymi prędkości robocze dla wybranych zabiegów agrotechnicznych. Dzięki informacjom z monitorowania GPS zarządca może sprawdzić z jaką prędkością operator prowadził kombajn lub traktor z podczepioną maszyną.

Monitoring GPS z funkcją mierzenia prędkości

Włączona funkcja pomiaru prędkości w monitorowaniu maszyn rolniczych za pomocą GPS w oprogramowaniu Agridata.

Ponieżej znajdą Państwo prędkości robocze dla wybranych zabiegów agrotechnicznych, które można kontrolować w oprogramowaniu dla rolnictwa Agridata.