Program do zarządzania gospodarstwem rolnym i monitorowania GPS pojazdów rolniczych Agridata składa się z kilku podstawowych modułów, które klienci dostają jako jeden system.

Moduł monitoring GPS

Monitoring pozwala na obserwację: miejsca w jakim aktualnie znajduje się maszyna, kto jest operatorem, bieżących parametrów pracy (prędkość, kierunek, powierzchnia). System umożliwia przeglądanie danych historycznych abyś mógł lepiej analizować wydajność maszyny, ile czasu zajmuje dojazd do gruntu, jak kształtowała się trasa.

Program do monitorowania GPS pojazdów rolniczych Agridata wyświetla linię czasu, na której przedstawione są dodatkowe informacje o alarmach (geofencing), operatorze i podłączonej maszynie.

Możesz ustawić alarmy informujące o przekroczeniu prędkości maszyny, wjechaniu na grunt, postój z włączonym silnikiem na przykład powyżej 15 minut.

Wszystkie sesje pracy ciągnika, kombajnu lub innej maszyny samojezdnej są grupowane według dni. Kalendarz wyświetla tylko te dni, w których pracował pojazd.

Moduł gospodarstwo

Jest to najważniejszy moduł aplikacji. To tutaj zarządzasz jednym lub kilkoma gospodarstwami. System Agridata w szczególności ułatwia zarządzanie:

 • gruntami: lokalizacją, parametrami gleby, uprawami. Grunty możesz grupować – mając wiele małych działek po zgrupowaniu w jedną możesz masowo dodawać zabiegi.
 • pracownikami: danymi kontaktowymi, informacjami o zatrudnieniu i uprawnieniami. Każdemu pracownikowi możesz stworzyć konto w systemie aby miał dostęp do magazynów, monitoringu GPS, parku maszynowego czy listy usług. Pracownikom możesz nadawać uprawnienia aby widzieli tylko część danych.
 • parkiem maszynowym: definiowanie maszyn z ich podstawowymi parametrami, ustawienia serwisu i prowadzenie książki napraw, przypomnienia o przeglądzie, dane techniczne.
 • obserwacjami polowymi: możesz dodawać zdjęcia, opisy, grunty na których zauważyłeś chorobę rośliny, pasożyty lub chcesz obserwować rozwój uprawy.

Karty pola

Raport opisujący zabiegi agrotechniczne wykonywane na danym gruncie. Dzięki temu raportowi można przeprowadzić optymalizację kosztów. Karta pola zawiera informacje o wszystkich wydatkach związanych z pracownikami, obsługą maszyn i opłacalnością uprawy.

Program umożliwia zarządcom gospodarstwa grupować grunty i tym samym łatwiej administrować uprawami lub przyległymi działkami.

System automatycznie rejestruje zabiegi agrotechniczne dzięki urządzeniom do identyfikacji maszyny (PARO) takiej jak siewnik, opryskiwacz lub inne – dowolnie definiowane.

Moduł magazyn

Zarządzanie magazynem nasion, paliw, nawozów, płodów rolnych, środków ochrony roślin. Administrowanie budynkami, lokalizacją, przyjmowaniem i wydawaniem towaru. Na bieżąco jesteś informowany o stanach magazynowych, dzięki czemu wiesz co potrzebujesz zamówić. Dodatkowo możesz skorzystać z funkcji zapotrzebowania magazynowego podczas planowania upraw na przyszły sezon prosto z przygotowywanej karty pola.

Oprogramowanie dla rolnictwa Agridata umożliwi ci tworzyć zapotrzebowanie magazynowe podczas planowania zabiegów rolnych.

Moduł raporty

Każdy gospodarz i zarządca potrzebuje informacji o swoich podmiotach aby móc lepiej nimi zarządzać. Raporty, które przygotowaliśmy dla Ciebie:

Więcej informacji o raportach

Moduł usługi

Świadcząc usługi dla innych gospodarstw potrzebujesz informacji, którymi możesz zarządzać w programie ERP Agridata:

 • zarządzanie klientami: lista gruntów, dane kontaktowe, historia usług
 • proste i intuicyjne zarządzanie usługami: przypisywanie pracowników i maszyn do usługi, lokalizacja gruntów klienta, przewidywany czas usługi
 • planowanie usług: optymalizacja kolejności i dojazdów (w przygotowaniu)

Nawet jeśli nie świadczysz usług rolnych innym gospodarstwom, moduł usługi pozwoli ci lepiej zaplanować harmonogram prac.

Moduł informacje

 • Przeglądaj rejestr katastralny (możliwość dodania gruntów prosto z rejestru)
 • Poradniki: fazy BBCH, agrofagi
 • Przeciętne zużycie paliwa przez ciągniki i maszyny samojezdne
 • Notowania giełdowe

Aplikacja

Wspólnymi funkcjami modułów są:

 • dokładne mapy z naniesionymi informacjami (uprawy, maszyny, środowisko upraw)
 • powiadomienia SMS oraz e-mail
 • alarmy w przypadku gdy maszyny znajdą się poza dopuszczonym obszarem, zmiany paliwowe
 • zarządzanie uprawami

Pulpit

Moduł pulpit to miejsce, w którym agregowane są informację na temat twojego gospodarstwa i usług:

 • powiadomienia o usługach dla twoich klientów z bliskim terminem wykonania
 • powiadomienia o przeglądach
 • komunikaty PIORIN w twoim powiecie
 • pogoda dla twoich lokalizacji

Program do zarządzania gospodarstwem rolnym i monitorowania GPS pojazdów rolniczych jest stale rozwijany. Jeśli nie znalazłeś potrzebnych funkcji skontaktuj się z nami – dodamy ją dla Ciebie.