Filmy instruktażowe: jak skonfigurować i pracować z programem Agridata

Dodawanie nowego gruntu

Film prezentuje dwa sposoby, dzięki którym można dodać nowy grunt do gospodarstwa:

 1. wybierając grunt z rejestru katastralnego
 2. zaznaczając grunt na mapie

Do gruntu można przypisać dodatkowe informacje:

 • klasa gleby
 • kompleks przydatności rolniczej
 • kategoria agronomiczna gleby
 • podstawowe zasobności glebowe (odczyn, azot, fosfor, potas, tlenek wapnia, magnez)
 • mikroelementy (siarka, mangan, bor, selen, miedź, żelazo, cynk, sód)

Dodanie nowej maszyny do inwentarza gospodarstwa

Dodawanie nowej maszyny (opryskiwacz, brony, siewnik itp) lub pojazdu (ciągnik, opryskiwacz samojezdny, kombajn, ładowarka) do inwentarza gospodarstwa.

Dla każdej maszyny można zdefiniować:

 • typ, rok produkcji, numer rejestracyjny, cenę zakupu, datę zakupu, numer seryjny
 • szerokość, wagę, pojemność zbiornika paliwa, koszt pracy
 • zdjęcie, notatkę
 • stan (uszkodzona, sprawna, w naprawie), przebieg, prędkość roboczą, prędkość transportową

Dla każdej maszyny można dodać alarm aktywowany jeśli maszyna zostanie uruchomiona poza godzinami pracy, wjedzie na dany obszar lub jej prędkość robocza zostanie przekroczona.

Właściciel może również dodać przypomnienie serwisowe na podstawie daty lub przebiegu.

Dodanie nowego pracownika do farmy

System ERP dla rolnictwa Agridata pozwala zarządcy/właścicielowi stworzyć dla każdego pracownika konto w aplikacji. W ten sposób pracownik może zalogować się i pracować w wybranym module (Gospodarstwo, Monitoring GPS, Usługi, Magazyny itp. Lista uprawnień dla poszczególnych grup.

Do każdego pracownika farmy możemy dodać informacje o:

 • wysokości stawki godzinowej
 • danych teleadresowych
 • rodzaju umowy
 • czy pracownik jest sezonowy
 • uprawnieniach (Agronom, zarządca, księgowy, operator monitorowania GPS, kierownik, operator pojazdu)

Dodanie wpisu serwisowego dla pojazdu rolniczego

W Agridata można prowadzić książkę serwisową dla każdej maszyny. Zarządca farmy może w jednym miejscu przechowywać wszystkie informacje o naprawach.