Monitoring GPS maszyn i pojazdów rolniczych

System Agridata to dedykowane rozwiązanie do monitorowania GPS pojazdów rolniczych pracujących w polu (traktorów, kombajnów, ciągników i innych maszyn rolniczych). Spośród innych dostępnych na rynku rozwiązań, które przeznaczone są głównie do śledzenia samochodów lub ciężarówek, Agridata wyróżnia się specyficznymi dla rolnictwa raportami tworzonymi na podstawie trasy i pracy pojazdów, większą dokładnością potrzebną do wyznaczania ścieżek na polu, informacjami o operatorach czy alarmami pozycji (np: wjazd i opuszczenie gruntu – geofencing). Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi funkcjami w obrębie monitorowania GPS pracy pojazdów i maszyn rolniczych.
Monitoring GPS

Wykorzystując zamontowane na maszynach urządzenia ( IoT ), możesz dokładnie śledzić pozycję pojazdów. Oprócz dokładnej lokalizacji, otrzymujesz szczegółowe informacje o:

  • kierunku poruszania się maszyny (wyznaczany strzałkami na mapie)
  • prędkości w danej chwili i punkcie trasy
  • dystansie pokonanym od początku sesji
  • informacjach o stanie maszyny (dojazd, praca na polu)

Monitoring GPS ciągników i maszyn rolniczych ułatwi parcę zarządzców gospodarstw rolno – usługowych, dzierżawców rolnych i przede wszystkim spółdzielni rolniczych, ponieważ na bieżąco mają dostęp do postępu prac, szacowania kosztów dojazdu (opłacalności stawki wykonania usługi rolnej), oraz przepracowanej przez maszynę powierzchni.

Moduł monitoringu jest uniwersalny. Znaczy to, że nadaje się on również do obserwacji samochodów, maszyn do pracy w lesie lub każdego innego urządzenia, które może znaleźć się poza obrębem gospodarstwa.

Przeczytaj więcej o tym jak możesz lepiej zarządzać maszynami w gospodarstwie rolnym i leśnym.

Stale ulepszamy program do monitorowania GPS pojazdów rolniczych i rozwijamy go o kolejne funkcje. Urządzenia produkowane są przez nasz zespół, dlatego możemy szybko dopasować się do twoich potrzeb.

Widok informacji o gospodarstwie
Widok aplikacji praca maszyny
Widok aplikacji praca maszyny
Informacje z magistrali CAN

Podczas śledzenia ścieżki pracy pojazdu na mapie, użytkownik może włączyć funkcję CAN znajdującą się w prawym górnym ekranie programu, w sekcji monitoring GPS. Po wybraniu pojazdu i zakresu dat, przy najechaniu kursorem na trasę, wyświetlane są informacje o chwilowej prędkości, czasie, oraz o:

  • chwilowym zużyciu paliwa
  • obciążeniu silnika
  • obrotach silnika

Stale zwiększamy ilość informacji dostarczanych przez magistralę CAN wraz z kolejnym aktualizacjami oprogramowania dla precyzyjnego rolnictwa Agridata.

Pomiar prędkości

Program do monitorowania GPS pojazdów rolniczych Agridata gromadzi również informacje o prędkości pojazdu rolniczego na przejechanej trasie. Użytkownik może przeglądać sesje historyczne dla dowolnej maszyny.

Na mapie wyświetlana jest trasa, kolorowana zgodnie z legendą zakresów prędkości znajdującą się w lewym dolnym rogu. Na lini czasu użytkownik może sprawdzić kto był operatorem pojazdu w danej sesji.

Po najechaniu kursorem myszy na punkt trasy, użytkownik zyskuje informacje o dokładnej prędkości i przejechanym dystansie.

Monitorowanie GPS ciągnika z włączoną funkcją prędkości
Widok obserwacji w aplikacji
Obserwacje polowe i notatki

Dla każdej uprawy możesz prowadzić obserwacje polowe wraz ze zdjęciami, które stają się dziennikiem chorób upraw lub notatnikiem. W ten sposób możesz rejestrować występowanie chorób i szkodników. Porównując ze sobą obserwacje dowiesz się czy zabiegi agrotechniczne i opryski przynoszą efekt.

Każda maszyna i pojazd rolniczy może być monitorowana za pomocą nadajników GPS wraz z informacjami o zużyciu paliwa, kto był operatorem i w jakich trybach pracowała maszyna (stan spoczynku, dojazd, praca w polu).

Alarmy

Dla każdej maszyny możesz ustawić alarmy aby być informowanym o znanych oraz nietypowych pozycjach maszyny. Powiadomienie wysyłane jest na email lub za pomocą SMS.

Alarm możesz ustawić  dla:

Monitoring maszyn - alarmy
Lista-grruntow-kolorowanie-pol
Kolorowanie upraw

Użytkownik może wyłączyć kolorowanie upraw (pierwszy od lewej checkbox), aby informacje o uprawie nie przeszkadzały podczas nawigacji po trasie pojazdu.

Agridata to nie tylko program do monitorowania GPS pojazdów rolniczych ale również oprogramowanie do zarządzania gruntami i uprawami.