Monitoring GPS maszyn i pojazdów rolniczych

System Agridata to dedykowane rozwiązanie do monitorowania GPS pojazdów rolniczych pracujących w polu (traktorów, kombajnów, ciągników i innych maszyn rolniczych). Spośród innych dostępnych na rynku rozwiązań, które przeznaczone są głównie do śledzenia samochodów lub ciężarówek, Agridata wyróżnia się specyficznymi dla rolnictwa raportami tworzonymi na podstawie trasy i pracy pojazdów, większą dokładnością potrzebną do wyznaczania ścieżek na polu, informacjami o operatorach czy alarmami pozycji (np: wjazd i opuszczenie gruntu – geofencing). Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi funkcjami w obrębie monitorowania GPS pracy pojazdów i maszyn rolniczych.

Monitoring GPS

Wykorzystując zamontowane na maszynach urządzenia ( IoT ), możesz dokładnie śledzić pozycję pojazdów. Oprócz dokładnej lokalizacji, otrzymujesz szczegółowe informacje o:

  • kierunku poruszania się maszyny (wyznaczany strzałkami na mapie)
  • prędkości w danej chwili i punkcie trasy
  • dystansie pokonanym od początku sesji
  • informacjach o stanie maszyny (dojazd, praca na polu)

Monitoring GPS ciągników i maszyn rolniczych ułatwi parcę zarządzców gospodarstw rolno – usługowych, dzierżawców rolnych i przede wszystkim spółdzielni rolniczych, ponieważ na bieżąco mają dostęp do postępu prac, szacowania kosztów dojazdu (opłacalności stawki wykonania usługi rolnej), oraz przepracowanej przez maszynę powierzchni.

Moduł monitoringu jest uniwersalny. Znaczy to, że nadaje się on również do obserwacji samochodów, maszyn do pracy w lesie lub każdego innego urządzenia, które może znaleźć się poza obrębem gospodarstwa.

Przeczytaj więcej o tym jak możesz lepiej zarządzać maszynami w gospodarstwie rolnym i leśnym.

Stale ulepszamy program do monitorowania GPS pojazdów rolniczych i rozwijamy go o kolejne funkcje. Urządzenia produkowane są przez nasz zespół, dlatego możemy szybko dopasować się do twoich potrzeb.

Program do monitorowania GPS pojazdów rolniczych
Połączenie GPS wraz z operatorem maszyny
Monitoring GPS wraz z informacjami z magistrali CAN

Informacje z magistrali CAN

Podczas śledzenia ścieżki pracy pojazdu na mapie, użytkownik może włączyć funkcję CAN znajdującą się w prawym górnym ekranie programu, w sekcji monitoring GPS. Po wybraniu pojazdu i zakresu dat, przy najechaniu kursorem na trasę, wyświetlane są informacje o chwilowej prędkości, czasie, oraz o:

  • chwilowym zużyciu paliwa
  • obciążeniu silnika
  • obrotach silnika

Stale zwiększamy ilość informacji dostarczanych przez magistralę CAN wraz z kolejnym aktualizacjami oprogramowania dla precyzyjnego rolnictwa Agridata.

Pomiar prędkości

Program do monitorowania GPS pojazdów rolniczych Agridata gromadzi również informacje o prędkości pojazdu rolniczego na przejechanej trasie. Użytkownik może przeglądać sesje historyczne dla dowolnej maszyny.

Na mapie wyświetlana jest trasa, kolorowana zgodnie z legendą zakresów prędkości znajdującą się w lewym dolnym rogu. Na lini czasu użytkownik może sprawdzić kto był operatorem pojazdu w danej sesji.

Po najechaniu kursorem myszy na punkt trasy, użytkownik zyskuje informacje o dokładnej prędkości i przejechanym dystansie.

Monitoring GPS z funkcją mierzenia prędkości
Alarm dla maszyny rolniczej po opuszczeniu pola

Alarmy

Dla każdej maszyny możesz ustawić alarmy aby być informowanym o znanych oraz nietypowych pozycjach maszyny. Powiadomienie wysyłane jest na email lub za pomocą SMS.

Alarm możesz ustawić  dla:

Kolorowanie upraw

Użytkownik może wyłączyć kolorowanie upraw (pierwszy od lewej checkbox), aby informacje o uprawie nie przeszkadzały podczas nawigacji po trasie pojazdu.

Agridata to nie tylko program do monitorowania GPS pojazdów rolniczych ale również oprogramowanie do zarządzania gruntami i uprawami.

Zaznaczone na mapie uprawy kukurydzy rzepaku Aplikacja zaznacza uprawy na mapie
(przeciągnij zieloną linię)

Więcej o monitoringu GPS dla rolnictwa

Nawigacja satelitarna nie kojarzy się już wyłącznie z samochodami osobowymi – jest to również podstawowy element nowoczesnego gospodarstwa rolnego. W rolnictwie nawigację wykorzystuje się do nadzorowania pracy pojazdów rolniczych – traktorów, kombajnów, ciągników i innych. GPS dla rolnictwa ma dzisiaj już niemal nieograniczony zasięg. Za pomocą tego urządzenia mamy możliwość monitorowania wszystkich parametrów – długość przebytej drogi, tor po którym porusza się ciągnik lub inna maszyna, rodzaj uprawy, oraz wiele innych części pomiarowych. Takie rozwiązanie ułatwia pracę i pozwala bardzo precyzyjnie sprawdzić postępy działań na polu i w magazynach. GPS rolniczy, dzięki możliwości szczegółowego monitorowania obszaru pracy, pozwala rozsądnie planować działania, zapewniając przy tym lepsze wyniki.

Ze względu na dużą częstotliwość pobierania punktów pomiarowych w trakcie ruchu danej maszyny, program sam oblicza powierzchnię terenu który okrążyła maszyna, wyświetlając go w hektarach albo w metrach kwadratowych. Monitoring GPS dla rolnictwa zapamiętuje i później wyświetla cały obrys powierzchni naszej działki, uwzględniając zamieszone na niej zabudowania.

Dzięki funkcji pomiaru pola powierzchni upraw, można zaplanować różnego typu zabiegi agrotechniczne, wymagające np. objazdu pola w precyzyjnie wymierzonych odstępach. Maszyna może być prowadzona po równoległych pasach, nawet w trakcie złej lub ograniczonej widoczności – także nocą lub w czasie mgły. Zainstalowanie GPS w ciągniku pozwala operatorowi maszyny dokładne i wydajne wykonywać pracę. Wykorzystanie tej technologii nie tylko odpowiednio dobierze trasę, ale także zapobiegnie np. zbyt dużym przerwom w opryskach. Pozwoli też oszczędzić nawóz i paliwo.

Wykorzystanie monitoringu GPS do ciągników i maszyn rolniczych pozwala na precyzyjne planowanie przejazdów. Umożliwia także nawożenie gleby w zależności od jej zasobności. Cena GPS do ciągnika rolniczego może być uzależniona od różnych czynników jakimi są np. regularna aktualizacja czy subskrypcja.