Skuteczność pracy maszyn i pojazdów rolnych, pracowników terenowych i biurowych w całym gospodarstwie zależy w dużym stopniu od dostępu do aktualnych i właściwych danych. Agridata dostarcza raporty o pracy maszyn rolniczych i stanach magazynowych w gospodarstwie.

Raport pracy maszyny

Raport pracy maszyn obrazuje na jakich gruntach pracowała maszyna (siewnik, głębosz, opryskiwacz itp), jaką przepracowała powierzchnię (w hektarach) na każdym z gruntów, oraz dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zabiegu agrotechnicznego. Czas pracy maszyny jest podzielony na:

 • czas pracy – czas jaki maszyna spędziła na polu
 • czas postoju – czas jaki maszyna spędziłą w spoczynku
 • czas transportu – ile czasu zajęło przetransportowanie maszyny z gospodarstwa lub innego pola

Informacje zbierane są na podstawie urządzeń PARO i transmitowane są wraz pozycją GPS ciągnika.

Raport przedstawiający jak pracowała maszyna na polu

Raport paliwowy - historia tankowań i zużycia paliwa

Raport paliwowy generowany jest dla wybranej maszyny rolniczej w zadanym przedziale czasu. W tabeli możesz sprawdzić historię tankowań oraz ilość paliwa jaka została uzupełniona dla zadanej maszyny. Druga część raportu to wykres spalania paliwa.

Obserwując wykres spalania paliwa, możesz zaobserwować nagłe różnice w zużyciu i sprawdzić co było tego przyczyną. Raport paliwowy pomoże ci zredukować koszty powstałe poprzez nieautoryzowane wypompowanie paliw.

Raport można wyeksportować do pliku lub wydrukować obszar związany z parametrami, historią tankowań oraz wykresem spalania.

Historia tankowań pojazdu rolnego

Płodozmian

Raport płodozmianu w twoim gospodarstwie obrazuje aktualne uprawy na gruntach. Informacje podzielone są na trzy sekcje:

 1. podział upraw – dla poprzedniego i aktualnego sezonu – informacja powierzchni jaką zajmuje dana uprawa
 2. grunty – historia upraw na wszystkich gruntach rolnych z możliwością przejścia do automatycznie generowanej karty pola
 3. wykres – obrazujący proporcje upraw między sezonami

Jeśli chcesz na bieżąco obserwować uprawy w gospodarstwie, przygotowaliśmy widget płodozmian, który wyświetla informacje na stronie startowej programu dla spółdzielni rolniczych Agridata.

Użycie środków ochrony roślin

Użycie środków ochrony roślin jest szczegółowo przedstawione w raporcie, gdzie użytkownik znajdzie informacje o:

 • dacie zabiegu
 • nazwie uprawy
 • fazie BBCH
 • powierzchni uprawy
 • powierzchni na której zastosowano środek ochronny – rzeczywisty obszar którym pokryto zabiegiem
 • nazwie gruntu
 • nazwie zastosowanego środka
 • dawce na hektar
 • przyczynie zastosowania

Raport jest ściśle powiązany z funkcjonowaniem magazynu środków ochrony roślin, co znacznie poprawia precyzję zarządzania zasobami gospodarstwa.

Użycie środków ochrony roślin na uprawach

Karty pola

Karty pola pozwalają na zapisanie informacji o zastosowanych środkach ochrony roślin, nawozach, zastosowanych zabiegach agrotechnicznych na uprawie. Program Agridata wyliczy bilans kosztów prowadzenia uprawy. Kartom polowym została poświęcona osobna sekcja z obszernym opisem całej funkcjonalności proramu. Czytaj więcej.