Raporty

Skuteczność optymalizacji pracy maszyn i pojazdów rolnych, pracowników terenowych i biurowych w całym gospodarstwie zależy w dużym stopniu od dostępu do aktualnych i właściwych danych. Program Agridata dostarcza raporty i gromadzi informacje o pracy maszyn rolniczych, ich operatorach i stanach magazynowych w gospodarstwie.

Dane zbierane są z czujników IoT, pozycji GPS, identyfikatorów pojazdów (traktorów, kombajnów, siewników, itp) i maszyn rolniczych (opryskiwaczy, brony, kosiarki itp) oraz indentyfikatorów operatorów.

Raport pracy maszyny

Raport pracy maszyn obrazuje na jakich gruntach pracowała maszyna (siewnik, głębosz, opryskiwacz itp), jaką przepracowała powierzchnię (w hektarach) na każdym z gruntów, oraz dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zabiegu agrotechnicznego. Czas pracy maszyny jest podzielony na:

 • czas pracy – czas jaki maszyna spędziła na polu
 • czas postoju – czas jaki maszyna spędziłą w spoczynku
 • czas transportu – ile czasu zajęło przetransportowanie maszyny z gospodarstwa lub innego pola

Informacje zbierane są na podstawie urządzeń PARO i transmitowane są wraz pozycją GPS ciągnika.

parametry maszyny
Widok raportu paliwowego

Raport paliwowy – historia tankowań i zużycia paliwa

Raport paliwowy generowany jest dla wybranej maszyny rolniczej w zadanym przedziale czasu. W tabeli możesz sprawdzić historię tankowań oraz ilość paliwa jaka została uzupełniona dla zadanej maszyny. Druga część raportu to wykres spalania paliwa.

Obserwując wykres spalania paliwa, możesz zaobserwować nagłe różnice w zużyciu i sprawdzić co było tego przyczyną. Raport paliwowy pomoże ci zredukować koszty powstałe poprzez nieautoryzowane wypompowanie paliw.

Raport można wyeksportować do pliku lub wydrukować obszar związany z parametrami, historią tankowań oraz wykresem spalania.

Płodozmian

Raport płodozmianu w twoim gospodarstwie obrazuje aktualne uprawy na gruntach. Informacje podzielone są na trzy sekcje:

 1. podział upraw – dla poprzedniego i aktualnego sezonu – informacja powierzchni jaką zajmuje dana uprawa
 2. grunty – historia upraw na wszystkich gruntach rolnych z możliwością przejścia do automatycznie generowanej karty pola
 3. wykres – obrazujący proporcje upraw między sezonami

Jeśli chcesz na bieżąco obserwować uprawy w gospodarstwie, przygotowaliśmy widget płodozmian, który wyświetla informacje na stronie startowej programu dla spółdzielni rolniczych Agridata.

Widok raportu płodozmianu w aplikacji
Środki ochrony roślin

Użycie środków ochrony roślin

Użycie środków ochrony roślin jest szczegółowo przedstawione w raporcie, gdzie użytkownik znajdzie informacje o:

 • dacie zabiegu
 • nazwie uprawy
 • fazie BBCH
 • powierzchni uprawy
 • powierzchni na której zastosowano środek ochronny – rzeczywisty obszar którym pokryto zabiegiem
 • nazwie gruntu
 • nazwie zastosowanego środka
 • dawce na hektar
 • przyczynie zastosowania

Raport jest ściśle powiązany z funkcjonowaniem magazynu środków ochrony roślin, co znacznie poprawia precyzję zarządzania zasobami gospodarstwa.

Karty pola

Karty pola pozwalają na zapisanie informacji o zastosowanych środkach ochrony roślin, nawozach, zastosowanych zabiegach agrotechnicznych na uprawie. Program Agridata wyliczy bilans kosztów prowadzenia uprawy. Kartom polowym została poświęcona osobna sekcja z obszernym opisem całej funkcjonalności proramu. Czytaj więcej.