Moduł usługi rolne jest przeznaczony głównie dla gospodarstw, które świadczą dodatkowe usługi na rzecz innych podmiotów. Małe, średnie i duże gospodarstwa wykorzystują ten moduł do planowania pracy na roli.

Planowanie zadań i usług

Planuj świadczenie usług rolnych dla innych gospodarstw lub dla swojego gospodarstwa. Planowanie w programie Agridata ułatwi ci zarządzanie zasobami (pracownikami, maszynami rolnymi), terminarzem, oraz przypomni ci o zbliżającym się terminie wykonania usługi. Program do planowania usług rolniczych, pomoże ci przechowywać informację o:

  • typie wykonanej usługi
  • dacie rozpoczęcia
  • dacie zakończenia
  • nazwie klienta
  • jaka maszyna została użyta
  • jaki pracownik wykonał usługę

Historię możesz przeglądać dla dowolnego okresu, filtrując wyniki według zadanych parametrów, co znacząco ułatwi planowanie usług rolniczych.

Widok listy usług rolnych

Szczegółowe informacje

W szczegółach zakończonej usługi znajdziesz i porównasz informacje o tym jaką odległość pokonał pojazd aby dojechać do gruntu, oraz jaki dystans został pokonany na polu.

Najważniejsza dla ciebie, zarządcy, jest informacja o tym jaką rzeczywistą powierzchnię wypracowała maszyna. Dla twoich pracowników przygotowaliśmy aplikację mobilną, dzięki której mogą na bieżąco raportować aktualną lokalizację wykonywanej pracy.

Dane o przepracowanej powierzchni oraz pokonanych odległościach zbierane są automatycznie za pomocą GPS, a następnie przesyłane na nasze serwery.

Wiemy jak ważne jest zarządzanie usługami rolniczymi, dlatego przygotowaliśmy widget na pulpicie aplikacji. Widget pokazuje zaplanowane na dany dzień usługi abyś mógł szybko poznać status zadań.

Szczegóły usługi