Wdrożenie systemu Agridata do twojego gospodarstwa rolno-usługowego

Staramy się aby nasz program dla gospodarstw rolno–usługowych Agridata był intuicyjny w obsłudze, a montaż urządzeń do monitorowania maszyn rolniczych prosty nawet dla laika. Dużym klientom, którzy posiadają bogaty park maszynowy, zatrudniają w swoim gospodarstwie wielu pracowników i świadczą usługi innym gospodarstwom, proponujemy usługę wdrożeniową.*

W ramach wdrożenia, nasz pracownik pomoże w obszarach:

 • Montażu urządzeń – modułów GPS, magistrali to przechwytywania danych z pojazdów
 • Konfiguracji gospodarstwa:
  • dodanie maszyn i pojazdów wraz z ich parametrami technicznymi
  • ustawienie gruntów, właściwości gleby, oznaczeń
  • dodanie części pracowników
  • wstępne ustawienie alarmów
 • Szkolenia z obsługi naszego systemu ERP dla gospodarstw:
  • gospodarowanie magazynem
  • zarządzanie usługami (zleceniami)
  • zarządzanie klientami oraz ich gruntami, planowanie terminów wraz z kalkulacjami kosztów wykonania usługi
  • generowanie i przeglądanie raportów pracy maszyn, pracowników, magazynów
  • planowanie upraw i nawożenia

Korzystając z naszej usługi wdrożeniowej masz pewność, że twój projekt realizowany jest według najwyższych standardów. Zaufaj doświadczeniu, wiedzy i kompetencjom naszych pracowników. Przygotowanie programu i przeszkolenie pracowników gospodarstwa zajmuje około jednego dnia. W przypadku dużej ilości zasobów gospodarstwa czas wdrożenia jest ustalany indywidualnie.

*usługa bezpłatna przy zakupie czterech lub więcej urządzeń LARO.

Usługa wdrożeniowa programu do zarządzania gospodarstwem rolno-uslugowym