Widget płodozmian

By | Blog | No Comments
Jedną z pierwszych sugestii jakie otrzymaliśmy od użytkownika była możliwość podglądu płodozmianu na pulpicie. Wykresy przedstawiają wszystkie uprawy jakie posiadasz w swoim gospodarstwie w aktualnym oraz poprzednim sezonie. Widget płodozmian zostanie...
Read More