Czerwiec 5, 2017
Przycisk wyświetlający zapotrzebowanie magazynowe

Wersja 1.6 – ulepszone karty polowe, zapotrzebowanie magazynowe i planowanie upraw

Luty 27, 2017
Zgrupowane grunty

Wersja 1.4 – grupowanie gruntów i upraw, poradniki, raporty paliwowe

Luty 13, 2017
Zmiany na monitoringu GPS

Wersja 1.3 – obserwacje polowe, zgłaszanie sugestii, informacje o gruntach

Wrzesień 24, 2016
Ewidencja działek

Ewidencja działek – kataster