Wersja 1.3 – obserwacje polowe, zgłaszanie sugestii, informacje o gruntach

13 lutego 2017Blog, Historia zmian

13.02.2017 została upubliczniona wersja 1.3 programu dla gospodarstw rolnych Agridata.

Nowe funkcje:

 • Obserwacje polowe – w module do zarządzania gospodarstwem rolnym doszedł element „Obserwacje”, gdzie użytkownik ma możliwość dodania notatek i zdjęć o uprawach lub zdarzeniach na uprawie. Oprogramowanie pozwala na dodanie informacji o gruncie, na którym dokonano kontroli, nazwę obserwacji oraz zdjęcie. System Agridata działa również na urządzeniach mobilnych, więc obserwację można utworzyć będąc w terenie, jeśli jest dostęp do Internetu.
 • Zgłoś sugestię – pozycja w głównym menu, poniżej dostępnych w programie modułów. Często mają Państwo sugestię na temat naszego oprogramowania lub proponują Państwo nowe funkcję. Chcemy aby nasz produkt przydatny, funkcjonalny oraz spełniał Państwa oczekiwania dlatego planując kolejne wydania staramy się wziąć pod uwagę sugestię użytkowników. Dodając sugestię proszę podać jej krótki temat, typ (sugestia, uwaga, błąd) oraz opisać nową funkcjonalność.
 • Widget zaplanowane usługi – na pulpicie można umieścić widget o zaplanowanych usługach. Dane pobierane są z modułu „Usługi”. Widget wyświetla informacje o usługach rolnych zaplanowanych na aktualny oraz następny dzień. Użytkownik ma również możliwość przejść bezpośrednio do całej listy usług klikając na przycisk „Wszystkie usługi”.

Zmiany:

 • Informacje o gruntach i uprawach (dymki) – w module monitoring GPS w rolnictwie oraz na mapie gruntów zmieniony został wygląd paneli informacyjnych (dymków). Po kliknięciu na grunt pojawia się informacja o
  • Nazwie gruntu
  • Gospodarstwie, do którego przynależy uprawa. Zarządca posiadający kilka gospodarstw ma możliwość przypisania uprawy lub gruntu pod konkretne gospodarstwo.
  • Gmina
  • Powierzchnia w hektarach
  • Poprzednia uprawa
  • Aktualna uprawa

Informacje / dymki zostają aktywne, dopóki użytkownik ich nie zamknie klikając na [x] w prawym górnym rogu.

 • Faza BBCH w raporcie wykorzystania środków ochrony roślin – dodatkowa kolumna na liście
 • Historia alarmów – możliwość filtrowania alarmów (geofencing) z monitoringu GPS po obszarze, na którym wystąpiły.
 • Włączanie i wyłączanie alarmu – bezpośrednio z listy alarmów w module „Monitoring GPS” można włączyć lub wyłączyć alarm (wcześniej opcja była dostępna na formularzu edycji alarmu).

Poprawione błędy:

 • Notatka o pracowniku w gospodarstwie rolnym po edycji nie była ponownie zapisywana do bazy danych.
 • W przeglądarce Internet Explorer 9 nie można było sortować listy maszyn po żadnej kolumnie.
Informacje o gruntach i uprawach

Informacje o gruncie, uprawach na monitoringu GPS oraz liście gruntów.

Formularz dla sugestii

Formularz zgłaszania sugestii i nowych funkcjonalności w programie Agridata.

Konfiguracja alarmów (geofencing)

Konfiguracja alarmów (geofencing) w module GPS