Wersja 1.4 – grupowanie gruntów, poradniki

27 lutego 2017Blog, Historia zmian

Wersja 1.4 oprogramowania dla rolnictwa została udostępniona użytkownikom 27.02.2017. Główne zmiany dotyczą:

 • zaktualizowana została baza danych związanych z rejestrem katastralnym
 • w module gospodarstwo gdzie użytkownik może zarządzać zasobami farmy, została dodana funkcjonalność grupowania działek w jeden grunt. Ma to na celu ułatwić użytkownikowi administrację wieloma małymi działkami, które razem stanowią jedną uprawę. Karty polowe można generować również dla grupy gruntów.
 • w module Informacje zostały dodane poradniki:
  • Wskaźniki nakładu pracy siły pociągowej
  • Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne ciągników i maszyn rolniczych
  • Średnie prędkości transportowe na różnych podłożach
  • Przeciętne zużycie paliwa przez ciągniki i maszyny samojezdne
  • Przeciętne godzinowe zużycie paliwa w zależności od obciążenia silnika
  • Przeciętne zużycie paliwa na 1 hektar przy różnych pracach polowych
  • Prędkości robocze dla wybranych zabiegów agrotechnicznych
 • Poprawione zostały błędy związane z
  • wyświetlaniem stanów magazynowych
  • tabela z listą maszyn i pojazdów rolnych – wystające przyciski
  • szybkością ładowania danych na wykresie paliwowym
  • błedy javascript w oprogramowaniu dla rolników Agridata

Kolejną wersje programu planujemy udostępnić Państwu 13.03.2017, która będzie zawierać:

Ekran wyboru działek w gospodarstwie rolnym
Kilka działek zgrupowanych w jednen grunt
Ekran wyboru działek w gospodarstwie rolnym