Wersja 1.7 – system uprawnień dla pracowników, masowe dodawanie zabiegów, planowanie sezonów na podstawie mapy

12 sierpnia 2017Blog, Historia zmian

W aplikacji ERP Agridata możliwe jest utworzenie kont dla pracowników farmy. Przechodząc odpowiednio do zakładki „Gospodarstwo” a następnie wybierając opcję „Pracownicy”, możemy w prosty sposób zarządzać pracownikami naszego gospodarstwa. Każdemu pracownikowi możemy przypisać informacje, które ułatwią np. kontakt z pracownikiem oraz informacje na temat zatrudnienia. W przypadku, gdy obsługujemy kilka gospodarstw, mamy możliwość dodania pracownika jednocześnie do wybranych gospodarstw, wystarczy zaznaczyć odpowiednie gospodarstwa. Każdemu pracownikowi możemy przypisać odpowiednią grupę uprawnień, tak aby miał dostęp tylko do informacji, które są mu niezbędne w pracy. Grupy uprawnień to:

  • Operator – zazwyczaj jest to pracownik, który obsługuje maszyny, dlatego posiada on dostęp do podglądu gruntów, maszyn, kart serwisowych, przypomnień oraz lokalizacji maszyn.
  • Magazynier – osoba obsługująca magazyn, posiada uprawnienia do podglądu pracowników oraz pełne uprawnienia względem obsługi magazynów.
  • Zarządca – zwykle właściciel gospodarstwa, posiada pełne uprawnienia.
  • Kierownik – posiada uprawnienia do zarządzania gospodarstwem, raportami, kartami pola oraz podgląd uprawnień.
  • Agronom – zwykle konto dla osoby, która doradza w gospodarstwie, posiada tylko dostęp do podglądu danych o maszynach, pracownikach, kartach pola oraz zarządzanie obserwacjami.
  • Księgowy – osoba posiadająca pełen dostęp do danych finansowych.
  • Operator monitoringu – osoba, która zajmuje się nadzorowanie pracy maszyn oraz alarmów.

Tabela przedstawiająca pełną listę uprawnień dla każdej roli.

Za pomocą takich ograniczeń, możemy udostępnić dostęp naszym pracownikom, przyda się to w przypadku planowania usług, pracownik po zalogowaniu, będzie wiedział od razu, co zostało dla niego zaplanowane na dzisiaj. Ponadto w przypadkach, gdy dowozimy wodę do opryskiwacza, pracownik nie będzie musiał zawracać głowy operatorowi opryskiwacza, który będzie mógł się w pełni skupić na swoim zadaniu, aby uzyskać informacje, gdzie aktualnie się znajduje, wystarczy że się zaloguje do systemu i już będzie widział jego lokalizacje na mapie.

Konto dla pracownika tworzymy w bardzo prosty sposób, wystarczy na liście pracowników kliknąć ikonkę klucza, przy interesującym nas pracowniku, system wygeneruje login dla pracownika, nam pozostaje tylko nadać hasło i przekazać te dane pracownikowi, który po zalogowaniu może zmienić hasło. W przypadku, gdy zapomni hasła, możemy mu również za pomocą tej opcji je przywrócić.

Dzięki responsywności aplikacji Agridata, z systemu możemy korzystać na każdym urządzeniu, czy to komputer, laptop, smartfon oraz tablet. Umożliwia to dostęp do aktualnych danych na smartfonie.

System uprawnień

Każdemu pracownikowi, możemy przypisać więcej niż jedną grupę uprawnień.