Wersja 1.8 – ERP dla rolnictwa – edycja i usprawniony podgląd upraw oraz karty pola

18 maja 2018Historia zmian
Wersja 1.8 systemu ERP dla rolnictwa została udostępniona w dniu 16.05.2018. Usprawniliśmy działanie Agridata w trzech obszarach.
Uprawy:
  • Dodaliśmy możliwość dzielenia uprawy na kilka rodzajów nasion.
  • Użytkownik może teraz łatwo zweryfikować powierzchnię wysiewu danego rodzaju nasion na m^2.
  • Użytkownik może edytować planowane zabiegi/ś.o.r./nawozy.
  • Użytkownik może definiować powierzchnię zabiegu/ś.o.r./nawozu.
Karty pola:
  • Niedozwolone ś.o.r. są teraz wyświetlane na wydruku prostej karty pola.
  • Użytkownik może usuwać zapisy ś.o.r./nawozów/nasion/zabiegów z karty pola.
Wydajność:
  • Znacznie przyspieszono proces pobierania gruntów z katastru, pobierany jest cały obręb ewidencyjny, pozwala to uniknąć problemu z dużymi działkami.
Usuwanie wpisu w karcie pola

Możemy usunąć każdy wpis w karcie pola.

Definiowanie powierzchni planowanego zabiegu

Definiowanie powierzchni planowanego zabiegu.

Raport wykorzystania nawozów

Raport wykorzystania nawozów.

Pobieranie gruntów z katastru

Pobieranie gruntów z katastru.