Niezarejestrowanie wykonanego zabiegu to koszt dla gospodarstwa. Albo stracimy dużo czasu licząc potem bilans, albo powtórzymy zabieg – niepewni poprzednich rezultatów. W rolnictwie każdy dzień ma znaczenie, szczególnie w szczycie sezonu, kiedy pracy jest dużo. Wtedy łatwo o niedokładne zarejestrowanie zabiegu. Jednoczesne zarządzanie i wykonywanie prac administracyjnych to za duże obciążenie. Odpowiedzią na ten problem są zabiegi automatyczne.

Automatyczne dodawanie zabiegów w rolnictwie

Nowoczesne programy do zarządzania gospodarstwem starają się rozwiązać ten problem. Zwykłe programy ERP zdejmują z rolników uciążliwą część administracji przez gromadzenie ważnych informacji w jednym miejscu.

Takie rozwiązanie ma jeden zasadniczy problem – wciąż trzeba ręcznie wprowadzać wszystkie informacje o wykonanych zabiegach. W teorii można to zrobić za jednym razem, ale w praktyce wymaga to bieżącego notowania szczegółów o wszystkich pracach.

Rozwiązania precyzyjnego rolnictwa idą o krok dalej. Automatycznie zbierają dane o wykonanych zabiegach i przekazują je do systemu, w którym można te dane analizować i dzięki temu optymalizować działanie gospodarstwa. Agridata wraz ze swoimi dedykowanymi urządzeniami (LARO, PARO, TARO) działa właśnie w ten sposób. Udało nam się nawet usprawnić sposób zarządzania zebranymi danymi w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań.

W konkurencyjnych rozwiązaniach zarejestrowane automatycznie zabiegi muszą być ręcznie zatwierdzone w aplikacji przez rolnika. Taki wymóg mocno ogranicza korzyści automatycznej rejestracji zabiegów. Rolnik musi mieć przy sobie telefon z dostępem do internetu, co nie zawsze jest osiągalne w polu. Poza tym konieczność ręcznej interwencji sprawia, że taka rejestracja jest tylko półautomatyczna.

W Agridata rozwiązaliśmy ten problem:

  • Dzięki PARO system identyfikuje maszyny.
  • PARO wykorzystuje wbudowane czujniki, aby stwierdzić czy dana maszyna pracuje.
  • Do informacji pozyskanych z PARO, system dodaje szerokość roboczą maszyny i informacje GPS i w ten sposób oblicza powierzchnię pokrytą danym zabiegiem.
  • Każdy wykonany zabieg jest automatycznie rejestrowany w systemie i może być potem dodany do karty pola.

Żeby dowiedzieć się więcej o tym jak w Agridata ułatwiamy pracę rolnikom, wystarczy się z nami skontaktować.