Wersja 1.6 – ulepszone karty polowe, zapotrzebowanie magazynowe i planowanie upraw

5 czerwca 2017Blog, Historia zmian

Wersja 1.6 została udostępniona 25.05.2017 r.

Główne zmiany:

 • możliwości planowania zapotrzebowania na nasiona, nawozy i środki ochrony roślin z poziomu karty polowej bez potrzeby ich wydawania. W ten sposób można stworzyć zapotrzebowanie magazynowe bezpośrednio z planowania upraw w przyszłym sezonie.
 • podzielono karty pola na proste i zaawansowane, dodano nowy wygląd do wydruku  karty polowej. W ten sposób użytkownik ma możliwość wyboru jakie dane będą widoczne na drukowanej karcie pola.
 • W magazynie nawozów, dla każdego rodzaju nawozu można dodać informację o czystych składnika
 • Dodano bilans pokarmowy na karcie pola z podziałem na:
  • zapotrzebowanie
  • ilość w glebie
  • dostarczone
 • Na gruntach dodano menu kontekstowe w celu szybszego przechodzenia do kart polowych z mapy. Użytkownik przeglądając grunty lub grupy gruntów może bezpośrednio i szybko przejść do widoku karty polowej, prosto z mapy.
 • Obliczanie ilości czystego składnika przy dodawaniu nawozu do karty polowej
Środki ochrony roślin magazyn

W magazynie ś.o.r. jest przycisk pokazujący zapotrzebowanie magazynowe

Lista zapotrzebownia magazynowego

Lista zapotrzebowania na nasiona. W kolumnie pokazana jest posiadana i wymagana ilość. Zapotrzebowanie liczone jest na każdy grunt – ostatnia kolumna.

 • użytkownik może dodać do katalogów własne rozdzaje nasion, środki ochrony roślin czy nawozy. W odpowiednim magazynie, w katalogu należy kliknąć na przycisk „+Dodaj własny” a następnie wprowadzić podstawowe informacje. Warto przypomnieć, że wszystkie dane w katalogów pochodzą z zatwierdzonych przez miniterstwo źródeł.
Fomularz dodawanie definicji własnego nawozu do katalogu

Formularz dodawania własnego nawozu do magazynu

Przycisk dodawania własnego nawozu

Przycisk w magazynie do dodawania własnych produktów

Poprawiono błędy związane z:

 • na urządzeniu mobilnym – telefonach, w katalogu nasion kolumny zachodziły na siebie – poprawiono
 • zdjęcia maszyn lub pojazdów w module zarządzania gospodarstwem nie były zmniejszane, przez co długo się ładowały
informacje o bilansie pokarmowym gleby

W opisie gruntu została dodane informacja o bilansie pokarmowym gleby.